Bewonersbegeleiding staat hoog in het vaandel

Woonsupportplus verzorgt de begeleiding van de bewoners van verkenningsfase tot en met nazorg. Renovatiewerkzaamheden hebben veel impact op bewoners. Mensen ondervinden overlast. Persoonlijke aandacht, duidelijke informatieverstrekking en positieve begeleiding voorkomen misverstanden. Dit alles zorgt voor medewerking van de bewoners.

Kennismaking

De begeleiding begint al vroeg in de verkenningsfase. Middels een enquête hebben de bewoners ruimte aan te geven wat zij belangrijk vinden als het gaat om verbeteringen aan hun woning, maar ook ten aanzien van de uitvoering en de wijze waarin zij informatie willen ontvangen. Naast de schriftelijke enquête gaan wij ook persoonlijke gesprekken aan met de bewoners. Deze twee vormen van communicatie geven een snel en duidelijk beeld van de behoefte, vragen en wensen. 

Productpresentatie 

De bewoners worden, al dan niet collectief, uitgenodigd voor een productpresentatie. Het plan wordt gepresenteerd en de bewoners worden in de gelegeheid gesteld vragen/opmerkingen te stellen. Woonsupportplus zet het vervolgproces uiteen, zodat de bewoners weten wat zij mogen verwachten. 

Draagvlak 

Als de bewoners akkoord gaan met het voorstel vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Wij geven de bewoners uitleg over de energiebundel. Daarnaast zal het contract ten behoeve van de energieprestatievergoeding ter ondertekening worden aangeboden. Samen met de bewoner doorlopen we de woning en noteren we alle zelf aangebrachte voorzieningen in een afsprakenlijst. De afsprakenlijst wordt door de bewoner ondertekend.

Bewonerskeuze

Samen met de bewoners nemen we alle keuze-opties door en helpen wij hen bij het maken van de juiste keuzes. Daarnaast informeren wij de bewoners over hun voorbereiding. Dit doen wij middels een checklist. Op deze manier weet de bewoner wat hij of zij zelf moet doen en gereed moet hebben voordat de werkzaamheden aan de woning kunnen starten. Alle bewoners krijgen een knipkaart. Op deze kaart staan een x aantal knipjes waarmee de bewoners klusadvies, kleinmateriaal of verfartikelen kan aanschaffen. 

Voorbereiding

Als voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden houden wij een voordeurgesprek met de bewoner. Tijdens dit gesprek kijken we samen met de bewoners of de checklist is afgevinkt. Wij overhandigen wij de activiteitenkalender. Op deze kalender kan de bewoner per dag aflezen wat er aan overlast te wachten staat. Tevens vragen wij de bewoners een overlastmonitor in te vullen. Op die manier krijgen wij een goed beeld wat de werkzaamheden met de bewoners doen en hoe zij de overlast ervaren en kunnen hier snel op anticperen. 

Begeleiding

In de Klussen + koffie shop kunnen de bewoners hun knipjes inleveren voor de gewenste dienst/materiaal. Wij stellen de bewoners in de gelegenheid om wekelijks gebruik te maken van een spreekuur. Zij kunnen dan al hun vragen stellen en eventuele opmerkingen ventileren. Woonsupportplus zal samen met de bewoners de voorschotnota's aanpassen en de gasmeter opzeggen. 

Aflevering

Om de bewoners een handje op weg te helpen in hun nieuwe woning ontvangen zij een gebruikershandleiding. Wij overhandigen de handleiding persoonlijk en nemen deze met de bewoners door. In de gebruikershandleiding is voor de bewoners tevens een 24 uurs service nummer opgenomen te gebruiken bij calamiteiten. De afsprakenlijst wordt met de bewoners doorgenomen en voor akkoord ondertekend.