De individuele huurder staat centraal

Woonsupportplus geeft uw bewoners individuele aandacht. Ervaring leert dat dit de enige en meest doeltreffende oplossing is: de weg naar draagvlak. Juist door het geven van individuele aandacht aan uw huurders, ontbreekt het vaak aan tijd en mankracht. Woonsupportplus heeft daarom speciaal voor de verhuurder een goede aanpak ontwikkeld. Kost dat veel geld? Nee. U krijgt een beter inzicht in de huidige woonbeleving die u kan helpen het juiste woonproduct voor nu en voor in de toekomst te ontwikkelen. En dat is duurzaam.

Bewoners zijn overtuigd en draagvlak is gecreëerd

Ook de bewoner heeft voordeel bij het treffen van woningverbeteringen (energiebesparing en meer wooncomfort). Daarom zult misschien u bewoners in de regel laten meebetalen aan energiebesparende maatregelen via een huurverhoging. Maar hoe bepaalt u de hoogte hiervan? En hoe krijgt u 100% instemming? Woonsupportplus gaat samen met u een overtuigingstraject in, onder andere door middel van de productwaarde-analyse. Deze geeft zowel u, als de bewoner duidelijk inzicht in wat de investering in woningverbeteringen oplevert. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld woonlasten, wooncomfort en CO2-reductie. Duidelijkheid creëert draagvlak. Het is in uw belang bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen, tijdig weerstanden en ongerustheid weg te nemen en de bewoners mede verantwoordelijk te maken voor het eindresultaat: woongenot.

Kennis van bewoners en klanttevredenheid

Bewoners zijn mensen en de gemiddelde mens houdt niet van verandering en ‘gedoe’. Logisch dat u daarom vaak op weerstand stuit bij renovaties, met name bij binnenrenovaties. Deze weerstanden kunt u niet helemaal wegnemen, want elke renovatie brengt nu eenmaal in meer of mindere mate overlast met zich mee. De weerstanden kunt u wel verkleinen door te zoeken naar middelen die de ‘klanttevredenheid’ vergroten. Woonsupportplus helpt u daarbij. Een voorbeeld? Laat uw bewoners meebeslissen door het bieden van keuzes. Door keuzes te bieden, is de bewoner vaak ook bereid ‘te investeren’ in uw plannen.