Procesmanagement van A tot Z

Ieder project kent drie procesfases. De eerste fase is het ontwikkelingsproces, waarbij de plannen vorm krijgen. Daarna volgt het sociale proces, waarbij de bewoners bij de plannen betrokken worden. Ten slotte volgt het technisch proces. In deze afrondende fase is het project helemaal gerealiseerd en krijgen de bewoners als het ware de ‘gebruiksaanwijzing’ van hun vernieuwde woning uitgereikt.

Woonsupportplus begeleidt het hele proces van A tot Z en helpt de opdrachtgever gedurende het hele traject met het informeren en begeleiden van de bewoners, het inventariseren van hun wensen en verbeterpunten en het terugvertalen hiervan naar de oorspronkelijke plannen.

Full-serviceconcept

Woonsupportplus werkt daarbij volgens een full-serviceconcept dat speciaal is toegespitst op de duurzame opwaardering van bestaande woningbouw. Het is een systematische benadering en behelst advisering, begeleiding, realisatie, beheer en onderhoud.

Binnen deze aanpak worden alle thema’s meegenomen die over wonen gaan: leefbaarheid, esthetica, bewustwording, toekomstwaarde, duurzaamheid, energie, veiligheid, wooncomfort, gezondheid, woonlasten, woonomgeving, verhuurbaarheid en participatie. Met het concept van Woon Support Plus wordt zowel de verhuurder als de bewoner stap voor stap meegenomen van planontwikkeling, uitvoering tot en met het beheer en onderhoud. Het hele proces is onder te verdelen in vijf stappen.

>>> Lees meer over de vijf stappen van het proces.